nkgaleria.pl

Dzialalnosc galerii

Dzialalnosc galerii

Dzialalnosc galerii:

Galeria ma wiele form działalności. Jej głównym zadaniem jest eksponowanie dzieł sztuki, takich jak malarstwo, rzeźba, fotografia, rysunek, ceramika, instalacje, grafika, ale również nowych form wyrazu artystycznego, jak sztuka video, sztuka obiektywu, performance lub happening.

Dzialalnosc galerii

Galeria sztuki zajmuje się również retrospektywą wybitnych osobowości sztuki uzupełnionej o monograficzne wydawnictwo albumowe. Może pokazywać zjawiska i tendencje w sztuce najnowszej, w jej przejawach oraz formach. Galerie sztuki promuj nowych artystów.

Dzialalnosc galerii

Pokazują wystawy indywidualne, zbiorowe, środowiskowe, artystów zagranicznych, polskich.

Mogą to być rzeczy tylko pośrednio związane ze sztuką – spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi osobliwościami, które blog modowy są związane ze sztuką. Mogą odbywać się tam wykłady, seminaria, pokazy, odczyty, koncerty, spektakle teatralne, wieczory poetyckie, spotkania literackie, programy edukacyjne. Galeria sztuki dzisiaj jest otwarta na wszystko, możemy w niej spotkać również akcje charytatywne, festiwale, konkursy, warsztaty, plenery. Galeria sztuki idzie z duchem czasu i potrzebami ludzi, dlatego jest otwarta na wiele możliwości, a nie udostępniana tylko dla zwiedzających.

Artykuł dzięki: