nkgaleria.pl

Galerie prywatne

Galerie prywatne

Galerie prywatne

Galerie prywatne prezentują sztukę współczesną w miejscu zarządzanym przez osobę prywatną lub organizację pozarządową. Są one wyłączone z systemu publicznego zarządzania instytucjami kultury oraz publicznego finansowania. Galerie prywatne dzielimy na komercyjne i niekomercyjne. Galeria komercyjna jest finansowana z działalności wystawienniczej, czyli sprzedaży prezentowanych w niej prac. Głównym celem ich działalności nie jest zysk. Działają http://wydawnictwadrugie.pl/produkt/szkice-o-miescie-sredniowiecznym/ one często na zasadach organizacji pozarządowej.

Galerie prywatne

W Polsce przykładem galerii prywatnej, komercyjnej jest Fundacja Galerii Foksal w Warszawie, Galeria Starmach w Krakowie lub Galeria Ego w Poznaniu.

Galerie prywatne

Galeria niekomercyjna działa na zasadach niezależnych instytucji kultury. Finansują one swoją działalność z programów grantowych, sprzedaży biletów, kawiarni, darowizn, czy sponsoringu. W Polsce od dawna istnieją galerie niekomercyjne i mają bogatą tradycję. Zaliczamy do nich między innymi Centrum Sztuki Współczesnej. Mają one swój rodowód w niezależnych ruchach artystycznych, aż po dzisiaj po najnowsze galerie niezależne, które działają poza odgórnymi strukturami administracji i nie podlegają prawom rynkowym.

Zarówno galerie komercyjne, jak i niekomercyjne pełnią bardzo ważną rolę w społeczeństwie oraz kulturze. Pełnią one funkcję, do których instytucje publiczne są niezdolne.

Artykuł dzięki: